Vrijheidsberoving van Kinderen omdat je geloofd in de Hemelse Vader en zijn zoon Christus Jezus.

Vrijheidsberoving van Kinderen omdat je geloofd in de Hemelse Vader en zijn zoon Christus Jezus.

Beste lezer, de genade zij met jou, en vrede van God onze Vader, en onze Heer Christus Jezus!

Naar aanleiding van de nietigverklaring leerplichtwet 1969 zoals je hier op de Website kan lezen, werden wij vandaag 12 Augustus 2019 overvallen van de Politie en 4 of 5 vrouwen van Bureau Jeugdzorg!

De rechter heeft een beschikking uitgesteld om de Kinderen onmiddellijk uit huis te plaatsen. Beschikking kan onderaan gelezen worden(zie Link) en is openbaar dat iedereen zich hier kan overtuigen, wat hier in Nederland zo speelt!

Om het kort te maken, als je niet aan de mensgemaakte regels houd en niet naar hun Fluitje danst, komen ze jou pakken en in dit geval dragen ze het weer op de rug van de kinderen uit. De kinderen wilden niet eens mee, maar er werd gezegd ook al nemen we hem naakt  mee, oftewel met geweld.  Mijn kleinste zoontje Lucas was namelijk ziek en lag in zijn tentje in de woning op de matras, en was alleen in zijn onderbroek!

Verder treffen wij in de beschikking een aantal leugens aan, dat ik mijn kinderen doe isoleren, van de boze wereld daar buiten. Nou mijn Kinderen spelen gewoon buiten, mijn Kinderen waren allemaal logeren bij Oma’s en Opa’s in de Vakantie. Ja zoals aangekondigd in de nietigverklaring, zou ik mijn Kinderen inderdaad van openbare scholen afhouden, omdat de kinderen in deze wereld alleen maar vol gepompt worden met leugens, en de waarheid die in Christus Jezus is, wil niemand meer horen.

Doe wat je wilt, dat is hier de regel, niet alleen in Nederland maar wereldwijd, iedereen die in Christus Jezus geloofd en opgeleid is door onze ABBA Vader die in Christus Jezus is, die weet en begrijpt heel goed wat hier geschreven staat.

Verder, is het dus ook niet wenselijk als je jou Kinderen de waarheid verteld, en hun les geeft in het woord van onze Vader in de Hemel, zoals geschreven staat……

5. Mose > 6

7 En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.

5.Mose > 31

12 Vergadert het volk, de mannen, en de vrouwen, en de kinderen, en uw vreemdelingen, die in uw poorten zijn; opdat zij horen, en opdat zij leren, en vrezen den HEERE, uw God, en waarnemen te doen alle woorden dezer wet.

13 En dat hun kinderen, die het niet geweten hebben, horen en leren, om te vrezen den HEERE, uw God, al de dagen, die gij leeft op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om dat te erven.

Nee, beter verder tegen de kinderen liegen, en de leugens van deze Wereld verder leven, en je zo zelf strafbaar maken voor God onze Vader! Ja dat is de duisterman(Duivel, Draak, Slang) techniek om je verder aan te kunnen klagen bij ABBA, zie hij geloofd maar doet niet wat jij geboden hebt, en leeft gewoon zo verder.

Ik heb hier geen woorden meer voor, maar ik had het ook voorspeld in de nietigverklaring! Jezus word nog steeds gekruisigd! Het ergste aan deze gebeurtenis is, dat deze aanslagen niet alleen vanuit de scholen, veilig thuis etc. komen, maar uit eigen Familie. Ik noem hier ook verder geen namen en ook hier vergeef ik hun allemaal, ten eerste omdat de waarheid enorm pijn kan doen,  en omdat ze niet weten of willen weten waar ze mee bezig zijn, diegenen die voor deze aanslag verantwoordelijk zijn, zullen voor de hemelse Rechter verantwoordelijkheid moeten aflegen. De Kinderen kunnen hier niks aan doen, als ze steeds manipuleert worden door eigen Familie en ook buitenstaanders, dat deze wereld toch mooi is en alles goed is!

Gewoon doen wat je wilt doen, maar vooral de regeltjes van de mensen opvolgen.  Ik ben er helemaal klaar mee met deze Leugens wereld. Schamen moeten zich de desbetreffende personen die de waarheid tegen houden en leugens verder geven aan de kinderen, en een ander evangelie verkondigen dan geschreven staat.

Galaten> 1

7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.

8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Dat beseft niemand meer, en de Rechter Israels die deze uitspraak en beschikking heeft gedaan, beseft dit ook niet, omdat ze zich alleen maar aan mensen geboden houden, en oordelen over dingen waar ze niks van weten, oftewel willen weten.

Omtrent dat mijn dochters bang zijn voor mij zoals vermeld staat, is helemaal onterecht en dat weten Ailine en Lena ook, wij zijn niet gewelddadig, of laten onze kinderen verwaarlozen of isoleren hun kompleet van de buitenwereld, terwijl ik als zoon van God onze Vader wel opmerk dat dit noodzakelijk zou zijn, want de kinderen worden dusdanig manipuleert van de buitenwereld en hun altijd een ander wereldbeeld verteld word. Oftewel een ander evangelie wijs gemaakt word.  Zoals geschreven staat in Galaten!

Verder wat de vlucht aan gaat zoals opgemerkt in de beschikking is het geen vlucht maar een afzondering van Babylon. Iemand die het woord kent van onze ABBA Vader die weet wat dit betekent. En als ik met mijn gezin het land uit wil gaan dan doe ik dat en vraag niet toestemming bij iemand, wat bezielt jullie mensen eigenlijk vraag ik mij af, om hier mee te mogen praten, oftewel te bemoeien?

Maar hier zie je dus dat je geen vrijheid mag hebben, ja vrijheidsberoving noem ik dat, maar ik zie af van verdere gevechten in woord en schrift, zoals onze Vader het door Mose heeft geopenbaard!

5.Mose> 32

28 Want zij zijn een volk, dat door raadslagen verloren gaat, en er is geen verstand in hen.

29 O, dat zij wijs waren; zij zouden dit vernemen, zij zouden op hun einde merken.

Inderdaad een Volk aan welk alle Raad verloren is!

Hierbij verkondig ik nogmaals in Liefde en Hoop wie u ook bent, keer om en besef wat je Vader in en door Christus Jezus voor je gedaan heeft.

Jij bent hier niet voor plezier te hebben in deze wereld! Keer om zolang het nog vandaag heet, dat is het enige wat ik kan aanraden in hoop en in ware liefde.

Alle dank,  lof, eer, heerlijkheid en macht is voor Hem, Die op de troon zit en voor het Lam, voor altijd en eeuwig.

Vrede zij met jullie allen.

Kinderen we houden van jullie, Papa en Mama, bijna ABBA UP in de Naam van Jezus. Blijf Sterk en Moedig.

Samuel c/o M. Brietzke

Link naar de Beschikking

Dieser Beitrag wurde unter Home abgelegt und mit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.